บริษัท ดอท อะไร จำกัด
support@dotarai.co.th
0-2105-4134

โปรโมชั่นจดทะเบียน .in.th + พื้นที่เว็บไซต์ 100MB + อีเมล 1 ชื่อ เพียง 999 บาท/ปี

.in.th
หลักการตั้งชื่อโดเมน
1 . ชื่อโดเมนประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลขหรือเครื่องหมายขีดกลาง (a-z, 0-9, -) ความยาว 2 ถึง 63 ตัว
2 . เอกสารประกอบการจดโดเมน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่, พาสปอร์ต, หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจัดตั้งองค์กร
โดเมนสถานะเลือก
กรุณากรอกข้อมูลติดต่อของท่าน
อีเมล
โทรศัพท์
ชื่อ
ดอทอะไรมีบริการเข้ารหัสเว็บไซต์ SSL Certificate เป็นบริการเสริมราคาพิเศษเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ หากสนใจกรุณาติดต่อ support@dotarai.co.th หรือโทร. 0-2105-4134
Copyright @ 2019 DotArai.com, All Rights Reserved.

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2564-8039
อีเมล: support@dotarai.co.th