โปรโมชั่น Merry X'Mas


โปรโมชั่นจดใหม่ / ย้าย / ต่อายุ .io / .co
- .io 1,799 บาท/ปี (จากปกติ 2,300 บาท/ปี)
- .co 1,199 บาท/ปี (จากปกติ 1,499 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ ย้าย ต่อายุ โดเมน .io และ .co วันนี้ - 3 มกราคม 2563 เท่านั้น
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มกราคม 2563
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120