หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการจดโดเมน บริการพื้นที่เว็บไซต์ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา Partners
โปรโมชั่น .xyz 4th Anniversary

ทุกการต่ออายุและจดใหม่ 2 ปี คุณได้ช่วยสนับสนุนมูลนิธิ Electronic Frontier Foundatiom

เงื่อนไข โปรโมชั่น
1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนโดเมนและต่ออายุ โดเมน .xyz ตั้งแต่30 พฤษภาคม - 31 มิถุนายน 2561
2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Last updated : 01 January 1970