หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการจดโดเมน บริการพื้นที่เว็บไซต์ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา Partners
โปรโมชั่น ลด 12%เงื่อนไข โปรโมชั่น

1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ ต่ออายุ ย้าย โดเมน .com / .link ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561
2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เอกสารประกอบการจดโดเมน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่, พาสปอร์ต, หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือจัดตั้งองค์กร

Last updated : 16 November 2018